4046 4501 info@veecan.dk

Brandtekniske målinger

Brandtekniske målinger sikrer, at bygningskomponenter såsom vægkonstruktioner, tagbeklædning, vinduer og etageadskillelser lever op til bygningsreglementets krav. Følg målingerne på PC og få efterfølgende rapport og dokumentation af forløbet med software fra VeeCanDAQ. Prøv Online Demo

Målinger og udførelse baseret på dine behov

VeeCan Systems leverer softwareprogrammer til PC og PLC til udførelse af brandtekniske målinger i bygningsindustrien.

Forskellige bygningskomponenter stiller forskellige krav til brandsikkerhed, for at de kan leve op til de gældende bygningsreglementer. Brandtekniske målinger med VeeCanDAQ tager udgangspunkt i EN 1363-1, der opstiller, hvordan du foretager en måling af brandtekniske egenskaber i en bygningskonstruktion. Desuden beskriver EN 1363-1, hvilke data der skal registreres og rapporteres.

Styring af ovnen kan naturligvis indstilles efter dine specifikke behov for brandtekniske målinger. Eksempelvis er det muligt at lade VeeCanDAQ regulere tryk og temperatur under afprøvningen.

Med brandtekniske målinger er det muligt at sikre, at alle bygningskonstruktionsdele lever op til krav for brandmodstandsevne. Bestemmelserne afhænger af bygningstypen, og vores software og udstyr kan indstilles efter dine behov for rapportering ved de brandtekniske målinger.

Fordele ved VeeCanDAQ

R

Skræddersyede løsninger

Uanset din opgave, så kan vi programmere VeeCanDAQ til dit behov

R

24/7 eksternt support

Vi sidder klar til at supportere 24/7

R

Rådgivning, sparring og service

Vi står gerne til rådighed i tilfælde af sparring og rådgivning

VeeCanDAQ egner sig til brandtekniske målinger af

N

Vægge med isolerende materiale

N

Etageadskillelser

N

Døre og vinduer

N

Tagbeklædning

N

Isolering af ventilationskanaler

N

Sikring af gennemføringer mellem brandceller

Alt du skal vide om brandtekniske målinger med VeeCanDAQ

Hvorfor er det vigtigt med brandtekniske målinger?

For at beskytte os alle i tilfælde af brand, er der opstillet krav til blandt andet brandtekniske målinger, som producenter af bygningskomponenter skal følge. Brandtekniske målinger sikrer, at alle bygninger har en høj brandmodstandsevne. De fleste mennesker befinder sig indendørs i bygninger langt det meste af dagen. Hvis der opstår brand, er det vigtigt, at ild og røg ikke spreder sig hurtigere, end at vi kan nå ud af bygningen, samt at bygningen forhåbentligt også kan nå at blive reddet.

Med brandtekniske målinger og høje krav til bygningskomponenters brandmodstand undgår vi storbrande, hvor det er kompliceret for myndighederne at redde folk ud af bygningen

Hvad siger lovgivningen om brandtekniske målinger?

Bygninger skal opføres, så der er sikkerhed mod brand og mod, at ilden kan sprede sig videre til andre bygninger.

Lovgivningen om bygningsdeles brandmodstand hører under Bygningsreglementet. Herudover er der opstillet krav om blandt andet flugtveje og redningsforhold, brandtekniske installationer og bestemmelser for forhindring af brand- og røgspredning.

Læs mere om lovgivningen om brandtekniske målinger her

Udover EN 1363 er følgende normer også indbygget i VeeCanDAQ:

EN 1182: Prøvning af byggevarers brandreaktion – Ikke-brændbarheds-prøvning

ISO 9705: Prøvning af reaktion på brand – Hjørneopstilling til prøvning af væg- og loftbeklædning – Del 1: Prøvningsmetode med konfiguration til et lille rum

EN 14390: Brandprøvning – Storskala-reference-prøvning af overfladeprodukter

EN 13823: Prøvning af byggevarers brandreaktion – Byggevarer eksklusive gulvbelægning udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt

DS 1065: Brandteknisk klassifikation på beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger

Et udpluk af vores loyale kunder