4046 4501 info@veecan.dk

Måling med VeeCan Data Acquisition

Med VeeCanDAQ tilbyder vi software til måling og registrering af nærmest alle slags data. Med vores måleudstyr kan du foretage måling af eksempelvis forskellige temperatur og diverse relevante trykpåvirkninger. Har du brug for standard måling eller måleudstyr, der er lidt mere avanceret? Lad os klare opgaven uanset størrelse og kompleksitet. Prøv en gratis demo

Selvkørende måling

Hos VeeCan Systems går vi ind for måleudstyr, der er nemt for brugeren at forstå og benytte. Vi kan eksempelvis opsætte måleteknik, der stort set passer sig selv, når det først er sat op. Opstarten er enkel og kan gøres uden forudgående kendskab til måleudstyr. Derefter sker målingerne automatisk. Hvis der skulle opstå problemer, kan måleudstyret opsættes til at sende en e-mail eller sms til den vagthavendes telefon. Dette sikrer hurtig reaktionstid og effektiv genaktivering af målingen.

Prøv en gratis online demo

prøv demo

Brandtekniske målinger

Brandtekniske målinger gør det muligt at sikre, at diverse bygningskonstruktionsdele lever op til bygningsreglementets krav for brandmodstandsevne. Med software fra VeeCanDAQ kan du kan følge målingerne på PC og efterfølgende modtage rapportering og dokumentation af forløbet. Software og udstyr kan altid indstilles efter dine behov.

Termiske målinger

Termiske målinger af isolationsværdi er af høj vigtighed for mange produkter i industrien, hvis de skal kunne opfylde både kundekrav og eventuelle myndighedskrav. Hos VeeCan Systems tilbyder vi termiske målinger, som er udført med stor nøjagtighed. Selv komplekse måleopstillinger er mulige med vores software, VeeCanDAQ, der kan tilkobles langt de fleste PLC-systemer.

Udmattelsestests

Hos VeeCan Systems har vi stor erfaring med at designe udmattelsestest, så du nøjagtigt kan måle og sikre, at dit produkt kan modstå den daglige belastning og overholde lovgivningen inden for dit felt. Vi kan udføre test af alle materialer med blandt andet træk, tryk, ekstreme temperaturforhold og belastninger, der enten er konstante eller mere variable.

25 års erfaring med måling

Siden 1992 har vi hos VeeCan Systems arbejdet med udstyr til måling. Det, der startede som en drøm om at udvikle alsidigt måleudstyr, er i dag en virksomhed i vækst, når det gælder måleteknik og brugervenlig dataindsamling.

Nogle af vores kunder er sågar vendt tilbage både ottende, niende og tiende gang for at bestille ekstra installationer til nye målinger. Og det sætter vi stor pris på. For vi gør altid meget for at levere udstyr til måling, der er lige så brugervenligt, som målingerne er korrekte og anvendelige i det daglige arbejde.

Brugervenligt måleudstyr

Vores måleudstyr er udviklet til, at det er nemt at opbygge udskrifter til rapportering. Udskrifter af de forskellige målinger kan du selv vælge efter behov, så du kun får de data, der er relevante nu og her. Målingen kan udskrives helt ’gammeldags’ på papir, eller du kan nemt overføre dem til tekstbehandlingsprogram og arbejde videre med din data derfra. Konvertering til PDF er naturligvis også muligt.

Vores måleudstyr kan desuden sættes op, så du kan fremvise målinger for en kunde. Via forskellige satellitprogrammer kan du og kunden følge med samtidig i de målinger, der er relevante for jer hver især. I testhallen hos din virksomhed kan data blive opsamlet som dokumentation, og i et gæsterum kan kunden følge de målinger, du har udvalgt.

Skal vi hjælpe dig i gang med brug af måleudstyr med måleteknikker, der er lette at gå til for alle involverede medarbejdere? Giv os en beskrivelse af behovet for måling hos din virksomhed. Så vender vi retur med en online demonstration, så du kan se, hvilket måleudstyr vi vil anbefale.

Et udpluk af vores loyale kunder