4046 4501 info@veecan.dk

Fatigue Testing eller på dansk Udmattelsestest handler generelt om at finde grænsen for et
produkts ydeevne.

I VeeCanDAQ er der indbygget mange funktioner, der kan bruges til dette formål.

For en af vore kunder har vi lavet et specielt brugerinterface for at lette den daglige brug.

Testen

Testen (EN 14707), der handler om at finde den maksimale temperatur, som et
rørisoleringsprodukt kan virke under, udnytter sequencefunktionen i VeeCanDAQ.

Normen beskriver, at testrøret, som emnet placeres på, opvarmes til den ønskede
temperatur med en stigning på 300 grader pr. time.
Når temperaturen er nået, skal denne temperatur holdes stabil i 72 timer, hvorefter
prøvestanden får lov at afkøle, indtil centertemperaturen er under 50 grader.
Disse parametre er naturligvis valgbare ved opstart.

Under hele forløbet måles med en datalogger, hvor både temperaturer og sætning
registreres.

Både opvarmning, drift og afkøling styres af VeeCanDAQ-softwarens indbyggede
sequencefunktion.

Denne type undersøgelser kan kræve flere kørsler ved forskellige temperaturer, før man
har skudt sig ind på den maksimale temperatur, hvor produktet kan benyttes.
Modsat de teststopstillinger, hvor VeeCanDAQ bruges til termiske målinger, kræver
Fatique Test, at der installeres et nyt prøveemne ved hver kørsel. Producenter har dog ofte
en god fornemmelse for, ved hvilken temperatur, der skal startes.

Efter testen er afsluttet, kan resultatet udskrives på printer eller som PDF-fil.
Til dette har vi udarbejdet et script, hvor de forskellige resultatparametre er behandlet, så
brugeren bare skal vælge ”udskriv”.

Måleudstyr benyttet:

Standard Windows PC
Keysight 34972A datalogger med 34901A multiplexer.
Diverse termoelementer.
Sætningsmåler.
Red Lion temperaturregulator styret fra VeeCanDAQ.
Regulerbar power suply.
Wise 7160 mini PLC for sikkerhedsstyring.
VeeCanDAQ måle- og styringssoftware.